Investiční mix jako cesta ke stabilním výnosům

CODYA investiční společnost, a.s. nabízí klientům možnost investovat do fondů, které se zaměřují na různá odvětví. Klient má tak možnost vytvořit si diverzifikované portfolio na míru dle svých preferencí. A do jakých oblastí lze v CODYi investovat?

--- redakce CODYA

CODYA investiční společnost, a.s. má k dispozici obchodní nástroj CODYA MIX, který umožňuje diverzifikovat portfolio do různých sektorově zaměřených fondů a klient si tak může vytvořit investiční mix dle svých preferencí. V jedné interaktivní smlouvě lze uzavřít investici až do 5 různých fondů najednou, kde minimální dílčí investice do fondu je 100 000 Kč s podmínkou, že minimální souhrnná investice do fondů je 1 mil. Kč. Výhodou je, že klient má sjednanou pouze jednu smlouvu a na svém online majetkovém účtu vidí, jak se daří všem jeho jednotlivým fondům.

 

V CODYi aktuálně spravujeme 18 investičních fondů, kdy je každý fond něčím specifický a jiný. Snažíme se, aby naše nabídka fondů byla zaměřena do různých oblastí trhu tak, aby byla zajímavá pro obchodníky i klienty.

 

Celé naše portfolio fondů by se nyní dalo rozdělit do 5 segmentů. První segment zahrnuje investiční fondy, které investují do nemovitostí jak retailových, tak komerčních a jsou stálicí na investičním trhu. Dalším segmentem je oblast „Sociální a zdravotní péče“, která se těší stále větší oblibě, a to nejen s ohledem na stárnutí populace. Třetí oblastí jsou „Solární a vodní elektrárny“, neboť obnovitelné zdroje energie jsou na vzestupu a je to podmínka udržitelného rozvoje. Čtvrtý sektor se zaměřuje na obchodování na kapitálových trzích ve světě a slibuje vyšší výnosy s větší mírou řízení rizik. Poslední oblast bychom mohli nazvat jako „Private Equity“, umožňuje investovat do pojišťovnictví a finančních služeb, do investičních vín a whisky či do obranného průmyslu.

 

A jaké fondy máme v nabídce?

 

Trikaya nemovitostní fond SICAV,

a.s. investuje do nemovitostních projektů, které zakladatel Trikaya Asset Management a.s. developuje a sám vlastní. Financování je poskytováno ve formě dluhopisů, zápůjček nebo majetkové účasti společností ze skupiny Trikaya.

 

 

ZDR Investments SICAV a.s., ZDR, podfond Real Estate

investuje do diverzifikovaného portfolia kvalitních komerčních nemovitostí diskontního typu s bonitními nájemci, jež se zaměřují na prodej zboží nezbytné spotřeby. Fond působí na evropských trzích, kterými jsou Česká republika, Slovensko, Rakousko, Německo a Chorvatsko.

 

 

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.

Jedná se o první český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení, který vznikl v roce 2018. Fond investuje prostřednictvím svých dceřiných společností do rezidenčních nemovitostí s atraktivním nájemním výnosem. Cílem fondu je trvalé zhodnocování vložených prostředků na základě investic do účastí v nemovitostních společnostech a financování akvizic nemovitostí.

 

 

3M FUND MSI SICAV a.s.

Investiční strategie fondu zahrnuje mix aktiv jako výnosové nemovitosti a investice do developerských projektů. Cílem je investovat prostředky svých investorů do nemovitostních projektů realizovaných skupinou MS INVEST, jedním z lídrů developerského trhu v Praze a Brně.

 

 

MW Investiční fond SICAV, a.s.

investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren. Fond poskytuje prostředky formou půjčky společnostem ze skupiny SOLEK, která jimi financuje projekty fotovoltaických elektráren v Chile. Půjčky jsou zajištěny zástavním právem na akcie společností SOLEK Holding SE a SOLEK Investments.

 

 

Georgia Energy SICAV a.s., Georgia Energy I. podfond

je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zejména vodních elektráren v Gruzii. Podfond poskytuje financování na výstavbu a provoz vodních elektráren v Gruzii prostřednictvím české společnosti Georgia Hydropower s.r.o., některé z vodních elektráren pak může nabýt i do svého portfolia.

 

 

AMBEAT INVEST SICAV, a.s., AMBEAT II. Realitní podfond

prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče, primárně pro seniory. Nemovitostní SPV nabývané podfondem jsou situovány na území celé České republiky.

 

 

Property Fund for Living SICAV a.s., Property Fund for Living I. Podfond

se zaměřuje na financování, výstavbu a provozování nemovitostí v oblasti poskytování zdravotní a léčebné péče zejména domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem (Alzheimer center) – prostřednictvím nemovitostních společností. Provozovatelé domovů jsou zasmluvněni ještě před samotným zahájením výstavby, tím je zajištěn budoucí výnos nemovitostí.

 

 

AMADEUS SICAV a.s., AMADEUS I. podfond

Investičním cílem je nabídnout komplexní diverzifikované portfolio složené převážně z vybraných fondů kvalifikovaných investorů na českém trhu a doručit investorům relativně stabilní výnos překonávající inflaci.

 

 

Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s.

Fond prostřednictvím svých podfondů zhodnocuje finanční prostředky. Investuje na kapitálových trzích zejména v USA.

 

  • Rotpirk Convertible podfond se zaměřuje na investování do konvertibilních dluhopisů a ETF na ně navázaných
  • Rotpirk Medical podfond se zaměřuje na zhodnocování finančních prostředků prostřednictvím spoluvlastnictví širokého portfolia akcií společností ze sektoru zdravotnictví
  • Rotpirk IPO podfond nakupuje akcie společností v období jejich vstupu na burzu, čímž využívá tzv. IPO efekt (initial public offering)

 

Triatleta fund SICAV, a.s.

investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích. Cílem fondu je přinášet dlouhodobý a udržitelný růst pro investory při zachování vysoké míry likvidity. Fond je aktivně řízen a každá investice je důkladně zvažována na základě fundamentální analýzy.

 

 

ADAX Private Equity Fund SICAV a.s., ADAX Private Equity I.podfond

se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.

 

 

DIRECT VIGO SICAV, a.s.

investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou. Fond nakupuje dluhopisové emise ze skupiny zakladatele a poskytuje úročené půjčky, které slouží k financování nových aktivit Direct pojišťovny a Direct Fidoo.

 

 

Wine Management, Wine Management podfond

je nástrojem, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren. Dosud nejvýznamnější akvizicí je The Macallan Red Collection – trojice lahví z legendární skotské palírny Macallan, která zahrnuje whisky staré 71, 74 a 78 let. Jejich společná hodnota přesahuje šest milionů korun a představuje tak nejdražší sbírku whisky na českém území.

 

 

RSBC SICAV, a.s., Podfond RSBC Defence

se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií, které budou s ohledem na polarizovanou geopolitickou situaci v dalších letech profitovat z nárůstu výdajů států a organizací na obranu. Hlavním aktivem nového fondu je společnost RSBC Defence s.r.o., která vlastní 100% podíl v dynamicky rostoucí slovinské průmyslové společnosti Arex zaměřené na obrannou výrobu, se zakázkami ve státech NATO, na Blízkém východě a v Jižní Americe.

 

 

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond

investuje do zápůjček či do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK. Portfolio emitentů je diverzifikováno do různých sektorově odlišných odvětví. Tento fond je jediným spravovaným podílovým fondem v nabídce CODYA.

 

 

FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.

Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů a zápůjček. Fond je alternativou přímého nákupu dluhopisů. Investuje do mnoha firem v různých sektorech, díky tomu je sníženo celkové riziko v porovnání s přímým nákupem dluhopisu jedné konkrétní firmy.

 

Vybrali jste si svůj investiční mix? Přijďte se k nám podívat osobně, rádi vám představíme všechny naše fondy detailně.

 

Co se Vám vybaví, když se řekne „Colors of Finance“?

Jedna z největších konferencí v České republice, která je místem pro setkávání a propojování lidí z finančního sektoru. Také je to jedinečná příležitost diskutovat se zástupci investičních společností, bank, pojišťoven atd. a seznámit se s jejich nabídkami a novinkami. Zároveň je to setkání na velmi atraktivním místě.

 

Přeneseně by se dalo říct, že na CoF uvidíme duhu finanční sféry se všemi jejími barvami.

 

Proč by si návštěvníci neměli nechat uniknout konferenci Colors of Finance?

 

Určitě kvůli CODYi. Jsme natěšeni a připraveni na diskuzi s návštěvníky konference, máme pro ně připraveny marketingové a propagační materiály. A také kvůli jedinečné atmosféře, kterou tam společně vytvoříme.

Štítky

Investice Šestka Colors of Finance 2022

Přečtěte si také

V Brně brzy vyroste nová městská čtvrť Pod Hády

finance / / 08. 10. 2022

RAYNET míří na Colors of Finance

finance / / 25. 08. 2022