Velká anketa – Jak vás rok 2020 posunul ve vašem byznysu?

Kromě hrozeb a negativ přinesla pandemie koronaviru i spoustu příležitostí a posunula společnost především v oblasti digitalizace.
Společnosti, podnikatelé, zkrátka každý, kdo chtěl přežít, musel velmi rychle reagovat, modernizovat a inovovat. Urychlil se vývoj aplikací a změnil se i přístup k retailové klientele. Zjistili jsme, že najednou opravdu není třeba všude být osobně, vše podepisovat na papír, a že některé procesy jdou urychlit. Zjistili jsme, že místo schůzek si můžeme i zavolat a propojit se přes video. A objevili jsme výhodu a sílu online školení a konferencí.

Letošní rok byl pro nás přelomový. V květnu jsme totiž na trh vypustili nové autopojištění s unikátním produktem – Zlevňujícím havarijkem. Pojištění, které automaticky zlevňuje podle toho, jak klientům stárne auto, nenabízí nikdo jiný. Také jsme zavedli nové asistence, u kterých nabízíme i skutečně neomezenou variantu.
Čísla ukazují, že to byl krok správným směrem. Za poslední třičtvrtě rok jsme totiž v povinném ručení meziročně porostli o 24 % a v havarijním pojištění dokonce o 28 %.
Kromě autopojištění se nám ale daří i v dalších oblastech. Největší skok je vidět v pojištění majetku a odpovědnosti, kde jsme meziročně vyrostli od začátku roku o téměř 82 %. Podobně se nám dařilo i v pojištění podnikatelů, kde pojistné meziročně narostlo o 42 %.
To vše bereme jako důkaz toho, že něco děláme správně. A slibujeme, že v tom budeme i dál pokračovat. Stále je totiž naším cílem měnit svět pojišťovnictví k lepšímu.

Letošní rok nás přes všechna negativa posunul zejména v oblasti digitalizace a dálkové komunikace. Došlo k urychlení vývoje on-line aplikací a spolu s tím se rozvinula i snaha o zjednodušování a zpřehledňování produktů zejména pro retailovou klientelu. Objevily se i nové potřeby našich zákazníků související s vyšší frekvencí používání digitálních technologií a s obavami a riziky, která plynou z jejich používání. Což přineslo příležitost zamyslet se nad inovacemi v rámci produktového portfolia.

Letošní rok byl pro všechny velmi turbulentní a prověřil adaptabilitu jednotlivých subjektů na měnící se prostředí. V první vlně Covidu se trh rozdělil na dva názorově odlišné tábory. Zatímco jeden věřil, že se bouřka rychle přežene a vše se brzy vrátí do zajetých kolejí, ten druhý již začal připravovat procesy pro rychlou adaptaci na on-line komunikaci a digitalizaci dokumentů. 
Z tohoto pohledu jsme odvedli skvělou práci a dali našim poradcům do rukou nástroj, díky kterému vyřeší veškerou povinnou dokumentaci digitálně, včetně podpisu. Aktuálně jsme ještě vylepšili funkcionalitu o možnost podpisu distančním způsobem, kdy může klient po ověření přistoupit do aplikace, pročíst si kdykoliv veškeré dokumenty a podepsat z pohodlí domova. Další etapou je pak propis dat do dokumentů poskytovatele a dovršení celého obchodního workflow uzavřením smlouvy. 
Co nás trápí více, je omezení sociálního kontaktu, protože to, čím je holver charakteristický, jsou silné vazby a osobní přístup.

Pandemie, která v roce 2020 postihla celý svět, posunula digitalizaci a zároveň potvrdila nepřipravenost na bezpečnostní rizika v kyberprostoru. Byli jsme svědky hackerských útoků a úniků dat, a to dokonce, na zdravotnická zařízení, i přesto že by se očekávala určitá dávka solidarity. Hackeři využili silných emocí a velkého množství lidí pracujících na home office…a pustili se do práce. 
Trend digitalizace je pravděpodobně nezvratný a bude pokračovat. Jeho pozitiva jsou zvláště v době různých omezení pohybu, práce z domova a nemožnosti osobního kontaktu s mnoha klienty evidentní. Má však i druhou stránku, a tou je bezpečnost.
V roce 2020 jsme tak kladli důraz na prevenci. Často totiž člověk začne řešit bezpečnostní opatření, až když na něm samotném byl spáchán kyberzločin a přišel o data. V Talkey jsme se soustředili na vývoj naší aplikace pro bezpečnou komunikaci, stejně jako na osvětu. Pokud jsme se v roce 2020 něco měli naučit, pak že je třeba chránit nejen své zdraví, ale i data.

Začátek roku 2020 byl pro všechny překvapením. Po několika desítkách let relativního klidu, byla epidemie způsobená koronavirem, jako rána z čistého nebe. Naštěstí to nemělo příliš negativní vliv na finančně poradenský byznys.
Byla to skvělá příležitost ukázat, jak důležité je mít svého finančního poradce. Jeho schopnosti se totiž prověří zejména v dobách krizových, kdy je nutné aktivovat krizový plán, udělat revizi finanční plánu, a především klienty uklidnit.
Když se ptám kolegů, většina z nich mi odpovídá, že se od začátku roku nezastavili. Lidé více než dřív řeší správně nastavený rozpočet, finanční rezervy, kontrolují strukturu investičního majetku a jak dlouho by vydrželi bez příjmu, nakupují nemovitosti a přemýšlí nad tím, jak svůj majetek ochránit, případně předat dalším generacím.
Kdo tu pro své klienty byl, dokázal se rychle adaptovat, naučil se řešit věci na dálku a plně se digitalizovat, toho se situace příliš nedotkla.

Rok 2020 je ve všech ohledech rokem změn. Převážná část naší práce se přesunula do online prostředí. Posun však vnímám jedině pozitivně. V mnohém to práci jednoznačně usnadní a také částečně urychlí. Zároveň nám tento rok dává i možnost ke zhodnocení dosavadních úspěchů a posunu vpřed, ať už v pracovní nebo osobní rovině. Nejen v dnešní době je nezbytné neustále vnímat potřeby trhu a přemýšlet o krok napřed.

Rok 2020 posunul naši společnost celkem zásadně. Podařilo se dokončit akvizici a sloučení týmů ve funkční celek, včetně nastavení a vyzkoušení postupů. Ve vlastní poradenské praxi se nám vede obsluhovat klienty prostřednictvím on-line schůzek, k čemuž přispěla samozřejmě i digitalizace procesů poskytovatelů. Jsme nyní mnohem pružnější. V oblasti produktové jsme rozšířili nabídku a mnohem více se věnujeme investicím. K tomu značně přispěla i doba covidová, která omezila klientům možnosti, jak utrácet, a tak jim zbylo více prostředků na účtech. Ve výsledku je naše společnost silnější o další pilíř v portfoliu, který, jak věříme, bude přispívat k její stabilitě.

Rok 2020 byl velmi specifický nejen dvěma dvacítkami, ale hlavně realitou, která nás všechny více či méně zaskočila. Motivoval nás hlavně k přemýšlení jak úspěšně pokračovat v prodeji produktů tak, aby byl co nejvíce omezen osobní kontakt, což velmi přispělo k urychlení digitalizace procesů napříč skupinou ČSOB. Dá se říci, že v rámci CSOB se nám tento krok podařil směrem k externím partnerům.
V rámci ČSOB pojišťovny vznikl portál ZEUS, který umožňuje jednoduše sjednat produkty neživotního pojištění online a který se podařilo implementovat všem obchodním partnerům, kde si získal brzy velkou oblíbenost.
Dalším příkladem urychlení digitalizace je významný pokrok v komunikaci prostřednictvím API rozhraní, které úspěšně funguje s několika vybranými partnery v oblasti hypotečních úvěrů. A jsme úspěšní.

V roce 2020 jsme mimo jiné spustili novou verzi webu, implementovali novou ověřovací aplikaci Jumio a provedli zásadní aktualizaci klientské platformy Ebury Online. Uvedli jsme na trh novou službu „Ebury Instant“, která klientům umožňuje v rámci několika vteřin odesílat i přijímat platby do i z celého světa, bez ohledu na měnu a denní dobu. Zároveň naše společnost dokončila investici Banky Santander ve výši 10 miliard korun, což umožní Ebury další rozvoj.
A nejzásadnější změnou v roce 2020 je vznik regionu, zahrnujícího největší trhy střední a východní Evropy – Rumunsko, Bulharsko, Polsko a Českou republiku. Podle názoru analytiků Ebury bude jedním z dopadů pandemie COVID-19 posílení regionálních obchodních vazeb, a to i ve střední a východní Evropě.
Proto během pandemie při vysoké volatilitě a nejistotě na trzích se snažíme pomoci klientům překonat toto těžké období a hledáme možnosti, které mohou být přínosem pro malé a střední vývozce a dovozce.

Rok 2020 byl a je pro nás všechny rokem zcela výjimečným. Situace v letošním roce nás donutila upravit priority a zaměřit se na rychlejší digitalizaci našich produktů a služeb tak, abychom umožnili našim klientům řešit jejich potřeby on-line z pohodlí domova. Kromě toho jsme se věnovali inovacím a vylepšování našeho produktu. Z této oblasti zmíním např. zcela nový účastnický fond a novou funkcionalitu – postupné rozinvestování, která nabízí možnost časové diverzifikace investic a tím snížení rizika nevhodného načasování vstupu na finanční trhy. Obzvláště pak v případech, kdy klient převádí své celoživotní úspory na penzi z jiné penzijní společnosti, z Transformovaného fondu či pokud vkládá vyšší jednorázové částky. 
Těší nás, že jsme mohli představit v srpnu 2020, jako první penzijní společnost, možnost uzavírání smluv doplňkového penzijního spoření prostřednictvím Mobilní banky KB. 
Na závěr mi dovolte touto cestou poděkovat všem našim externím partnerům za spolupráci, které si velmi vážíme.

Zřejmě nikdo nečekal, že rok 2020 postaví před společnosti na celém světě tak zásadní výzvy. Svět se stal ještě méně předvídatelný a všichni jsme museli předvést, jak jsme schopní se novým podmínkám přizpůsobit.
Koronavirová prověrka nám ukázala, že v Broker Trustu dokážeme táhnout za jeden provaz a velmi rychle nalézt řešení pro nově vzniklé potřeby poradců. Potvrdili jsme si, že dokážeme jako tým zapnout, a i v nepříznivých podmínkách poskytovat stejně kvalitní podporu našim partnerům.
Z pohledu firemních hodnot nebo nastavené strategie jsme nemuseli nic měnit. Důraz na inovativní technologie, lidský přístup nebo stabilní finanční zázemí se i tentokrát ukázaly jako silná stránka, o kterou jsme se mohli opřít.
Díky tomu jsme krátkodobý šokový propad tržeb dokázali velmi rychle nahradit a rok 2020 skončíme meziročním růstem. Velký dík za to patří našim partnerům, kteří se společně s námi velmi rychle adaptovali. To je skvělý signál do dalších let.

Letos jsme se posunuli opravdu velmi dopředu, a to především z těchto 3 důvodů:
1. Získali jsme velmi kvalitní vzdělání v on-line prostředí, které trvá již skoro celý rok (budeme v něm pokračovat i v příštím roce), které nám výrazně pomohlo s jak nastavením procesů při sestavení finančního plánu pro naše klienty, tak s nastavením některých dalších procesů u nás ve firmě.
2. Vyjasnili jsme si strategii, jak chceme komunikovat s našimi klienty i v digitálním světě, který se stále mění a vyvíjí a bude hrát důležitou roli v následujících letech. Proto posledních několik měsíců intenzivně pracujeme na změnách, které naším klientům představíme v lednu 2021.
3. Výrazně jsme zlepšili komunikaci a fungování uvnitř našeho týmu specialistů. A i díky tomu jsme nyní schopni řešit požadavky našich klientů rychleji a komplexněji.

Rok 2020 nejlépe vystihuje slovo ZKUŠENOST. Jedna velká zkušenost. Neznám nikoho, kdo tu situaci již zažil. Poprvé v historii byl nouzový stav vyhlášen na území celé ČR. Dosud to bylo nejvíce v 7 krajích, protože býval vyhlašován v souvislosti s živelnými katastrofami. Každý se musel přizpůsobit. Přesun do on-line. Omezení pohybu. Tiskovky. Nouzový stav. Dvakrát. Omezit kontakt. Zavřít provozovny. Otevřít. Dotazy klientů. Chaos v rušení daně z nabytí. Chaos ve výkladu vládních nařízení. Změny v bankovní metodice. PES.
Dne 3. 3. vstoupil v účinnost zákon o realitním zprostředkování. Zásadní předpis. Zásadní, plíživá změna ve „hře“, která se viditelně projeví do 2 let. Hodně lidí říká, že nemá na realitní trh dopad. Podle mě má. Zkuste teď přijmout nováčka, který musí mít zkoušku realitní zprostředkovatel. Teď, v době, kdy žádné zkoušky dělat nejde. Letos se každý musel přizpůsobit. Něco změnit. A inovovat. Byla to jedna velká zkušenost.

Preventivní opatření proti šíření nákazy koronaviru téměř ze dne na den paralyzovaly realitní trh. Vládní opatření přerušila kontakty realitních makléřů s potenciálními kupci, prodejci či nájemníky. Právě strach z osobního setkání, během kterého se často buduje důvěra mezi klientem a realitním makléřem, společně poznamenala realitní byznys v danou chvíli.
Před nouzovým stavem vstoupil v platnost zákon o realitním zprostředkování, který se dotýká všech, kdo působí na realitním trhu. Přechod pro naši kancelář byl hladký. Vše co daný zákon řeší například vzhledem ke smluvnímu vztahu s klientem jsme brali již dříve jako naprostý standard.  Nakonec všichni realitní makléři prošli zkouškou, dá se říci tou největší – a to dělat realitní byznys během koronaviru. 
Na ceny nemovitostí nakonec pandemie až takový vliv neměla. K prodeji nemovitostí se uchýlili ti, kteří to původně v plánu neměli, často provozovatelé krátkodobého ubytování. Avšak do karet realitnímu trhu začalo hrát zlevňování hypoték, které společně se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí opět podpořilo Čechy k nákupu nemovitostí. Nicméně se trh změnil, a ukázalo se jak je důležité se přizpůsobit a najít si vhodnou cestu pro komunikaci s klientem.